Záhlinický pivovar

byl založen v roce 1895 a první výstav piva byl v roce 1896. Hned od svého vzniku proslul nejen výrobou zajímavého pivního moku, ale stal se i vyhledávaným centrem společenského dění městečka Záhlinic. Protože se pivovar nacházel v úrodném „kraji bez stínu“ – v oblasti Hané, známé pěstováním nejkvalitnějších sladovnických ječmenů, byla zásluhou pokrokového rolníka a dlouholetého starosty obce Františka Skopalíka (1822 – 1891) součástí pivovaru – na tehdejší dobu – velká a moderní sladovna (1899), která vyrábí slad klasickou humnovou technologií dodnes. Sladovna zpracovává sladovnické odrůdy jarního ječmene doporučené pro výrobu českého piva a navazuje tak na tradici zde vyráběných sladů.

Dnešní znovu obnovený provoz pivovaru byl zahájen 26. 06. 2016, tedy přesně po 120 letech, a tedy opět navazuje na tradici vaření piva na Jižní Hané v Záhlinicích. Původní pivovar byl postaven jako jeden z nejmodernějších parních pivovarů ve své době. O jeho vznik se také zasloužil místní rodák František Skopalík, který stál u zrodu Jednoty Záhlinicko Kvasnické (1861 – 1912) a svými myšlenkami přispěl k rozkvětu stavu rolnického. Na jeho počest je tedy  ležák  uvařený v Záhlinicích  nazván HOSPODÁŘ, jak byl po právu František Skopalík přezdíván.

Budiž tedy zachována památka tohoto rodáka, který měl nadevše hodnoty národní cti, veřejného blaha a konal vše ve  prospěch Vlasti a jeho národa.

Mikoláš Aleš v Záhlinicích

10. července 1913 zemřel jeden z předních českých malířů, Mikoláš Aleš, malíř svého lidu. Měl srdečný vztah k Moravě i Slovensku, které několikráte navštívil a zobrazil ve své tvorbě. Roku 1896 vytvořil Mikoláš Aleš reklamní plakát pro akciový pivovar v Záhlinicích: Hanácký pár sedící na lavici. Před ní stojí zdatný Hanák v dlouhém plášti, v jedné ruce drží sklenici pěnivého piva a druhou vybízí k pití. Sud piva na zemi a dekorativně vyrůstající klas ječmene mají přímý vztah k nápisu, který Aleš s hravým národním ornamentem napsal, nahoře Akciový pivovar v Záhlinicích, dole Dej nám Pán Bůh zdraví v tom hanáckém kraji. Obraz olejem vymaloval V. Bartoněk.

Záhliničtí byli s provedením spokojeni, což vyjádřili i v dopise z 24. března toho roku: „Slovutný pane! Za krásné provedení našich reklamních návěstí, jež zůstanou závodu našemu vždy krásnou vzpomínkou a chloubou, že i Vy, slovutný pane, k rozkvětu závodu našeho Jste prací svojí tak platně přispěl, račte přijmouti spolu s díkem naším srdečně v příloze v hotovosti obnos 200 zlatých. Poroučíme se Vám co nejuctivěji a znamenáme v úctě úplně Vaší Slovutnosti oddaní Rolnický akciový pivovar v Záhlinicích, Antonín Skopalík, předseda.

Aleš z honoráře dal 140 zl. V. Bartoňkovi, sobě ponechal ostatní, jak si poznamenal v kalendáři. Mistr byl dopisem potěšen, neboť takových uznalých dopisů od svých objednatelů v životě mnoho neobdržel. Za tři neděle mu zaslal Hanácký pivovar ještě soudek piva „ku posouzení prvního piva na Moravě, vařeného parou, k jehož reklamě jste sám znamenitým výkonem nejhlavnějšího úkolu přispěl.“

Historie pivovaru a sladovny v Záhlinicích

Milan STAREC - Kvasny Prum. 62 / 2016 (11–12)

Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum, o.p.s., Českobrodská čp. l7, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
e-mail: kvetak@pivovarkostelec.cz
Recenzovaný článek / Reviewed Paper

V roce 1895 byl postaven velmi moderní rolnický akciový pivovar v Záhlinicích jako první v českých zemích s varnou na parní ohřev. O čtyři roky později došlo k výstavbě sladovny. Pivovar vařil pouze do roku 1921 a k jeho uzavření došlo v následku první světové války a neustálé řevnivosti mezi členy správní rady pivovaru. Tradiční humnová sladovna je ve funkci dodnes a v letošním roce došlo k otevření minipivovaru v ležáckých sklepích původního pivovaru.

Do Záhlinic se vrátila výroba piva

01. září 2016
Zdroj: pivovary.info
Autor: Filip Vrána

Do Záhlinic na Hané se po zhruba 90 letech vrátila výroba piva.
Spustila ji společnost Raven, která v roce 2005 privatizovala zdejší sladovnu, která dál prosperuje. Původní pivovar stavěný koncem 90. let 19. století má tak nyní znovu plnohodnotné využití, i když výroba piva bude maximálně kolem 1000 hektolitrů a tedy zdaleka nedosáhne bývalých výstavů. Ostatně pivo se nyní vaří jen v části bývalého pivovarského sklepa, jeho zbylá část slouží příchozím pro milé posezení. Bývalá varna, chladicí štok nebo spilka je nadále bez využití.

V Záhlinicích přes sto let vyrábějí slad tradičním humnovým způsobem

27. června 2015
Zdroj: iDNES/Zlínský kraj
Autor: Viktor Chrást

V Záhlinicích na Kroměřížsku funguje už od roku 1899 unikátní humnová sladovna. Slad dodává především do menších regionálních a restauračních pivovarů, každý měsíc jí přibývají další zákazníci. Zářivě žlutá fasáda záhlinické sladovny je v hanácké rovině viditelná už z dálky. Slad, tedy jedna z nejdůležitějších surovin pro vznik piva, se v ní vyrábí nepřetržitě už od roku 1899, kdy vznikla zásluhou známého rolníka a národovce Františka Skopalíka.

Sto let staré pivo? Chutnalo prý jako víno

21. dubna 2015
Zdroj: Lidovky.cz

Probíhající rekonstrukce pivovaru v Záhlinicích na Kroměřížsku odkryla poklad. Stavebníci před několika týdny našli v zazděném větrání ležáckého sklepa tři plné pivní lahve ze začátku 20. století. „Jeden vzorek připomínal svrchně kvašená piva," popisuje Aleš Přinosil, který se zúčastnil jejich otevření a ochutnávání.

Otevření archaických lahví s korkovým špuntem se prý nikdo nebál, otrávení nepřipadalo v úvahu. Po nalití zjistili, že dvě piva byla světlá - u jednoho z nich cítili sirnou přítomnost -, třetí tmavé mělo chuť „mírně do cherry“.

Sladovna. Místo, kde české pivo dostává chuť

20. dubna 2013
Zdroj: Zlínský deník
Autor: Pavla Klára Urbášková

Když jsem se s Alešem Přinosilem, sladařem v Záhlinicích, setkala poprvé na akci zvané Kostelecký Chmelovárek, v podstatě jsem mu nerozuměla. Mluvil o humnovém sladu a jeho variantách, které ve sladovně v Záhlinicích vyrábí. Sama jsem ale obdivovatelkou tradičních českých řemesel, a tak mi bylo jasné, že se do sladovny zkrátka musím vypravit.